Elérhető publikációk

Elérhető publikációk általában Kokas Klárától és pedagógiájáról

Dr. Pásztor Zsuzsa: K-betűsök triásza a huszadik századi zenepedagógiában. Kokas Klára tiszteletére

A zenetörténet számontartja a nagy B-betűs szerzőket, Bachot, Beethovent, Brahmsot, Bartókot. Én ezúttal a nagy K-betűsökről szeretnék szólni, akiknek neve a huszadik század zenepedagógia-történetének lapjairól ragyog elő. Íme, sorolom őket időrendben. Az első Kodály Zoltán, aki megteremtette az éneklő iskola koncepcióját a teljes ember neveléséért. Néhány évtizeddel követi őt Kovács Géza, aki kidolgozta a zenei munkaképesség-gondozás pedagógiáját a muzsikáló emberek egészségének védelmére. Majd Kokas Klára következik, aki a mozgásos zenehallgatás módszerével megnyitotta a teljes zenei befogadáshoz vezető utat már a korai gyermekkorban. A három nagy alkotót nemcsak nevük kezdőbetűjének rímelése köti össze, hanem munkásságukat is szoros kötelék vonja bűvös szellemi háromszögbe.  Tovább…

Stachó László: Új zenepszichológiai és -pedagógiai képzés és kutatás a Zeneakadémián: egy sokéves terv

A Zeneakadémia intézménye és hallgatói nagy lehetőséget kaptak a tanári mesterképzés pedagógia-pszichológiai moduljának bevezetésével. Felelősségünk van abban, hogy ezzel a lehetőséggel hogyan tudunk élni. Az új, bolognai típusú képzési rendszer már működik intézményünkben az alapképzésben (vagyis BA-képzésben), az erre épülő mesterképzés-részt azonban csak majd 2010 őszén indítjuk el a tanárszakokon. Sokan nagy várakozással tekintünk erre az indulásra, és arról szeretnék beszélni Önöknek az elkövetkező bő negyedórában, hogy mit tervezünk annak érdekében, hogy tartalmi tekintetben a lehető legtöbbet tudjuk kihozni az új rendszerből. Lehetőséget kaptunk ugyanis arra, hogy a leendő zenészek és zenetanárok számára olyan pedagógiai és pszichológiai képzési modellt valósítsunk meg, amely, megfelelően megtervezve, nem csupán országos, hanem nemzetközi viszonylatban-összehasonlításban is vonzóan hasznos és versenyképes lehet. Tovább…

Fittler Katalin: Részletek a 2008. április 16-án 19:15-kor az mr3 Bartók-on elhangzott DVD ajánlóból

Kokas Klára neve fogalommá lett: zenepedagógusból mindinkább zenepszichológussá vált, hogy megtalálja igazi szakterületét. Miután a zenei nevelés transzferhatásait vizsgálta, életcélját a zenei neveléssel történő képességfejlesztés végtelen birodalmában találta meg; más szóval: Gyerekországban. Idehaza és külföldön, a világ bármely részén, egészséges és valamilyen fogyatékkal születettek között egyaránt. Tovább…

További on-line elérhető publikációk általában Kokas Kláráról és pedagógiájáról

Tóth Teréz írása 
Kerekasztal-beszélgetés Kokas Klára életművéről, a jövő lehetséges irányairól, kutatási területeiről és a műhelyekről. Új Pedagógiai Szemle, 2010/5. 71 -83. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00141/pdf/EPA00035_upsz__2010_5_071-082.pdf

Fehér Anikó írása
„Nem vagyok vérbeli vitorlás, mert sosem akartam senkit megelőzni…” Kokas Klára 80 éves http://www.parlando.hu/2009-3-07.htm

Deszpot Gabriella írása
Zenei átváltozás. Kokas Klára komplex művészeti programja, mint pedagógia és terápia
http://www.parlando.hu/2009-6-02-03-Kokas-Klara-1.htm

Hollós Máté írása
Tóparton Kokas Klárával http://www.parlando.hu/2009-6-02-03-Kokas-Klara-2.htm

 

Fokvári Anikó írása
Kokas Klára módszerével megtaláltam az utat tanítványaimhoz Fejlesztő pedagógia, 2007. 18. évf. 3-4. sz. 71-74.
Teljes Dokumentum