Haladó tanfolyam

ÁLTALÁNOS TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ
„Zenéből fényeket látni és láttatni” Kokas Klára zenéből indított módszere a személyiség harmonikus fejlesztésére II.- haladó tanfolyam

Tanfolyami óraszám: 60 óra, a tanfolyami órákat 6 hétvégén tartjuk, szombaton 9:00-15:30 között és vasárnap 9:00-11:30 között. Az tanfolyam kb 6 hónap alatt végezhető el.

Jelentkezni itt tudnak az egyik haladó csoportba (2020.09.26-2021.02.28 közötti időpontokban Bogáncs haladó csoport) és itt a másik csoportban (2020.10.03-2021.04.11 időpontokban- Gingalló haladó csoport)

Mindkét csoportban 12 fő a maximum létszám.

Tanfolyam részvételi díj: 150,000 Ft

OKM engedély száma: 749/10/2019

Nyilvántartási száma: A/9607/2019

A képzés indítója: Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány

Címe: 1113. Budapest, Bocskai út 77-79 B/205

Tanfolyam szervezője: Blaschke Zsuzsanna ügyvezető igazgató

Elérhetőségei: Telefon: +36 30 521 0226, E-mail:titkarsag@kokas.hu

A tanfolyam témakörei:

A tanfolyam segítségével a résztvevők tovább mélyítik Kokas Klára módszerének, munkásságának megismerését, alapozva a „Félfigyelemből a teljes figyelembe” tanfolyamon tanultakra. A résztvevők elszakadhatnak a napi tanítási rutinoktól és lehetőséget kapnak a Kokas-pedagógia módszertanának alapvető elsajátítására és gyakorlására.
Megismerik a Kokas Kódex-et, melyben megfogalmazott tételek betartása alapfeltétel a módszer önálló alkalmazásában.
A továbbképzés specialitása, hogy a hallgatóktól aktivitást és módszertani nyitottságot ugyanakkor elmélyülést igényel a csoportban zajló, a kezdő tanfolyamon megismert témakörökben (ÉLETMŰISMERET; SAJÁTÉLMÉNY MOZGÁSSAL), amely most kibővül a sajátos házfestő és komplex művészeti nyári táborok megismerésével. ű

Új tematikus egységek: TÁRSTERÜLETEK, amelyben a résztvevők megismerik a Kokas-pedagógiában rejlő tantárgyközi és integrációs lehetőségeket a művészeti nevelésben és a kapcsolódását pl. a pszichológia, zeneterápia, gyógypedagógiai területéhez. Továbbá a módszer alkalmazásáról is esik szó a különféle korosztályokban; valamint a különleges igényű csoportokban (pl. halmozottan hátrányos helyzetű és tehetségesek, korrepetálást igénylők stb.)
A tanfolyam kiemelt területe a MÓDSZERTANI GYAKORLAT ÉS SZÁMONKÉRÉSE, a résztvevők konkrét módszertani fejlesztése és ehhez kapcsolódóan kerül sor a mikrotanításokra a csoportban.

A tanfolyam során elsajátított készségek:

 1. Ismerni fogja a különböző zenei stílusokat, zenetörténeti korszakokat.
 2. Ismerni fog XX. századi és a kortárs zenéket. Tud e témába vágó zeneválogatás összeállítani.
 3. Képes lesz alkalmazni nonverbális kifejezési technikákat a Kokas-szemléletnek megfelelően.
 4. Érzékeny lesz a szokatlan és különleges hangzásokra és képi megjelenítésekre.
 5. Lesz ismerete e módszer minél szélesebb körű alkalmazási lehetőségeiről a családi programokon, az úgynevezett nehezen nevelhető gyerekek egyéni fejlesztésében, a különböző korcsoportok foglalkozásain.
 6. Jártass lesz az osztott figyelmű foglalkozásvezetésben.
 7. Tudja folyamatosan dokumentálni csoportjának munkáját. Megfigyeléseit képes lesz felhasználni a következő foglalkozás továbbfejlesztésében.
 8. Képes lesz alkalmazni a követve megértő, észrevétlen, indirekt irányítás módszereit.
 9. Képes lesz a saját mikro-tanításán a csoport koncentrált zenefigyelmének az előkészítésére, és annak megtartására.
 10. Megismert vizuális technikákkal képes lesz zenei élményét transzformálni, vizuális formában megjeleníteni.
 11. Képes lesz a saját foglalkozások dokumentációjának szakszerű bemutatására, elemzésére.
 12. Ismerni fogja és képes lesz alkalmazni a Kokas Kódex szellemiségét és módszertani követelményeit.
  A tanfolyam során házi feladatként a tanfolyami napokról jegyzetek készítése szükséges.

Az ellenőrzés módja:

DOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

 • Az órai jegyzetek és a gyakorlati és elméleti képzés során elsajáított ismeretek alapján fogalmazás készítése a saját élményeiről, megtapasztalásairól elektronikus dolgozat formájában 8-15 gépelt oldalban, leadása az utolsó oktatási alkalom után 2 héten belül
  Értékelési szempontok:
 • a dolgozat részletessége, különös tekintettel saját élmények, megjegyzések részletességére
 • nonverbális kifejezések értelmézésének mélysége, pontossága, tudatossága

GYAKORLATI AKTIVITÁS
Mikrotanítás bemutatása: egyéni csoportvezetés egy max. 10 perces mikrotanítás formájában az utolsó oktatási alkalom után max. 2 héten belül megtartva

Értékelési szempontok:

 • Zeneválogatás szakszerűsége.
 • Kokas szellemiséget tükröző aktivitások minősége és önmagához való elmozdulás mértéke, egymásra hangolódás minősége.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

 • házi feladat leadása
 • dolgozat elkészítése és mikrotanítás megtartása
 • az órák 90%-án való részvétel
 • részvételi díj teljes összegének rendezése

A tanúsítványról:

A Tanúsítvány az alábbi aláhúzással választható minősítéseket tartalmazza:
1./ A résztvevő a Kokas tanfolyamot elvégezte, követelményeket teljesítette.
2./ Kokas-módszer alkalmazásának jogosultsága:

 • A Kokas-módszert alkalmazhatja saját munkakörén belül állandó összetételű és folyamatosan működő csoporttal, a tanúsítványt kiegészítő írásos egyéni értékelés mértékében a Kokas Kódex szellemében.
 • A Kokas-módszert önállóan alkalmazhatja az általa szabadon megválasztott helyen, állandó összetételű és folyamatosan működő csoportban a Kokas Kódex szellemében: Kokas-foglalkozásvezető.

A tanúsítvány melléklete az egyéni értékelés.
A Tanúsítvány a Kokas-módszer és Kokas-pedagógia oktatására nem jogosít

Kérdés esetén a tanfolyamszervezőt kereshetik. A következő haladó tanfolyamról információkat itt talál és jelentkezni is itt tud.