Történetünk

Az Agape Zene-Életöröm Alapítványt 1990-ben Dr. Kokas Klára hívta életre, melynek célja az eredeti alapító okirat szerint „A nemes zenéhez kapcsolódó harmonikus, reménnyel és életörömmel formálódó, önkifejezésre és kapcsolatteremtésre képes személyiségek kibontakozásának és alkotó tevékenységének segítése.” volt. Ez a gyakorlatban az 1970-es években elindult „Humanitásra nevelés a művészetekkel” című pedagógiai program kiterjesztését jelentette: a kodályi eszmét továbbvivő, személyiségfejlesztő Kokas-módszer alkalmazását gyermek és családi csoportokban, valamint az ezekhez kapcsolódó pedagógus továbbképzéseken. Ezen felül létrehozta, publikálta saját irodalmi értékű, nevelésfilozófiai, pedagógiai írásait (könyvek, újságcikkek, multimédia formájában); és a foglalkozásokat, eseteket bemutató szerkesztett filmek segítségével.

Az 1998-tól közhasznúnak számító szervezet az aktív zenebefogadást segítő foglalkozásokon túl különleges és integrált koncerteket és táborokat is szervez. Kokas Klára személyes vezetésével akkreditált pedagógusképzésein (1999 és 2010 között) több száz tanítvány (óvónő, tanító, zenetanár, zenész, gyógypedagógus, nevelő) ismerhette meg, ill. sajátíthatta el az ének, a válogatott zene, a szabad, improvizatív mozgás, a nonverbális dramatizálás és narráció, továbbá a képi kifejezés és megjelenítés élményszerű, sokszor katartikus, együttes hatását a személyiségre. 2011-ben a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány újjáalakult kuratóriumának tagjai vállalták, hogy összetartják a Kokas-életmű továbbélésének kereteit.
Alapítványunk, a Kokas Klára Alapítvány, tevékenységi köre az utóbbi években kibővült és a következő fő területeket fedi le:

– képzések, akkreditált pedagógus továbbképzések szervezése; terjeszkedés elsősorban a köznevelési rendszerben, a Kokas-módszer alkalmazása a korai fejlesztés, óvodai, általános iskolai területeken
– publikálás és kiadványok terjesztése Kokas Klára életművéhez és a Kokas-pedagógiához kapcsolódóan
– szakmai rendezvények, szabadidős, kulturális programok szervezése
– Kokas Klára hagyatékához kapcsolódó archívum, alapítványi tudástár létrehozása
– szervezet-és intézményfejlesztés, kutatások a hatékony munkához