A komplex esztétikai nevelésről és a transzfer hatásairól

Barkóczi Ilona-Pléh Csaba: Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai vizsgálata tovább

A relatív szolmizációs módszer hatása 3-8 éves gyermekek személyiségének formálására tovább

A gondolkodás fejlesztése ének-zene órákon tovább

Gyermekek zenebefogadása és önkifejezése különböző művészetformákban tovább

Személyiségformálás zenei neveléssel tovább

Halak a tóban tovább