Támogatás

1%

Adószám: 18009578-1-43

Az Alapítvány 2011-ben, Kokas Klára halála után felvette az alapító nevét és a megváltozott helyzethez alkalmazkodó Kuratórium szervezetfejlesztéshez és újabb tevékenységekhez is kezdett:

  • Folytatja egyik fő tevékenységét – a korábban akkreditált pedagógusképző tanfolyamok rendszeres indítását, de tartalmilag fejleszti is ezeket. Képzési innovációt végez. Tervezi újabb, rövidebb és hosszabb képzések alapítását magyar és angol nyelven.
  • Folytatja a Kokas-pedagógia hazai és nemzetközi ismertségének fenntartását és további népszerűsítését szakmai és civil területeken egyaránt. Tervezi, hogy tevékenységébe a határon túli magyarokon kívül bevonja a diaszpórában élőket is. Szakmai napokat, nemzetközi találkozókat, táborokat, konferenciákat tervez és ezekhez munkaprogramokat, publikációkat készít.
  • Elkezdte szakmai hálózatának kialakítását. Létrehozta a Kokas Klára Szakmai Kollégiumot és megfogalmazta a Kokas-kódexet, amelyben a Kokas-pedagógia esszenciája található. Tervezi a Kokas-pedagógia beépülésének elősegítését a nevelés, oktatás egészébe a magzati kortól élethosszig és ennek kutatását, tudományos vizsgálatát is.
  • Elkezdte a Kokas-archívum létrehozását. Együttműködve a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézettel elindította Kokas Klára életművének és szellemi hagyatékának gondozását, feldolgozását; a lappangó hagyatékrészek felkutatását, az alapítványi rész katalogizálását.
  • Tervezi korszerű infokommunikációs- és adatkezelő rendszerének kialakítását, és digitális távoktatási formák létrehozását.

Az Alapítvány tevékenysége, sokrétű céljainak megvalósítása fontos értékmentés. Kokas Klára munkássága, az általa kidolgozott zenei alapú komplex művészetpedagógia nemcsak neveléstörténeti szempontból különleges, de olyan szellemi erőt képviselő magyar kulturális örökség is, amelynek kihatása a Kodály-módszerhez kapcsolva nemzetközi hatású lehet. Kokas Klára módszerei iránt a kezdetektől nagy volt az érdeklődés nemzetközi viszonylatban is. Több előadást, kurzust tartott már az 1970-es évektől külföldön, pl. Görögországban, Németországban, Olaszországban, USA-ban, Spanyolországban, Svájcban, Svédországban.

A Kokas Klára Alapítvány újjáalakult kuratóriumának tagjai vállalták, hogy összetartják a Kokas-pedagógia további hasznosulásának működési rendszerét és az ehhez a legjobban megfelelő szervezeti formákat alakítják ki – nem hagyják gazdátlanul az örökséget. Ehhez egyelőre a személyi feltételek főleg önkéntes alapúak, a működés infrastrukturális feltételei pedig nagyon hiányosak.

Az Alapítvány nagy ívű céljait csak akkor tudja beteljesíteni, ha jelenlegi méltatlan körülményei megváltoznak. Kérjük, hogy erkölcsileg, anyagilag támogassa az Alapítványt küldetésének pótolhatatlan megvalósításában!

Számlaszám: 10402166-21619634-00000000

Ezúton szeretnénk megköszönni az anyagi felajánlásokat, mellyel  támogatja szellemi értékmentő munkánkat, így a munkának Ön is részese lehet.