A Kokas életműhöz, Kokas-pedagógiához kapcsolódó publikációkból (2007-2014)

A Kokas életműhöz, Kokas-pedagógiához kapcsolódó publikációkból (2007-2014)

1. BALOGH Zsuzsa (2014) Zenéből fényeket. Kokas Klára módszertani nap Feleden. Pedagógusfórum. A szlovákiai Magyar pedagógusok Szövetségének lapja. XIII. évf. 2014. október, 8. szám 20. o.

2. BOLLA Milán (Riporter): Interjú Nemes Lászlóval, Demel Eszterrel és Kárász Eszterrel a DVD bemutatón; 2013.04.24; BARTÓK RÁDIÓ: 13 perc

3. CSÁNYI Andrea (2013): Zeneterápia egy győri óvodában. Óvodai Nevelés 2013. novemberi szám, 28-29.

4. Deszpot Gabriella (2009): Zenei átváltozás. Kokas Klára komplex művészeti programja, mint pedagógia és terápia In. Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. 51. évfolyam, 2009. 6. szám 5-11. URL.: Teljes dokumentuma

5. DESZPOT Gabriella (2012): Kokas Klára és alapítványának bemutatásaKokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest, 100

6. DESZPOT Gabriella (2013): A filmek jelentősége Kokas Klára életművében. In: Vékony Katalin (szerk. 2013): Kísérőkönyv Kokas Klára Zenében talált világ című filmválogatásához. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 9-14.

7. DESZPOT Gabriella (2013): Gondolatok Kokas Klára utolsó könyvéről. Új Pedagógiai Szemle, 2012.11-12. szám, 246-258. URL.: Teljes dokumentum

8. Deszpot Gabriella (2013): Üzenet a kapukon túlról. Megjelent a Kokas Klára filmjeiből készült gyűjteményes album. In. Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. Gyógyító zene. 55. évfolyam 2013. 3. szám, 8 URL.: Teljes dokumentum

9. DESZPOT Gabriella (2014): Zeneöröm az iskolában. A Kokas-módszer lehetőségei a zenepedagógiában és általában a képességfejlesztésben. Tanító. Módszertani folyóirat. ISSN:0496-8387  52. évf. 4. sz. / 2014; 25-27.

10. DESZPOT Gabriella (2014): Zeneöröm kisgyermekeknek. A Kokas-módszer komplex személyiségfejlesztő lehetőségei az óvodában és a korai életszakaszban. Óvodai nevelés. Módszertani folyóirat. HU ISSN 0133-1377 LXVII. évf. 2014. március. 3. szám, 18-19.

11. DESZPOT Gabriella–VASS Éva (2015): Multidiszciplináris kutatási lehetőségek a Kokas-módszer vizsgálatára Parlando, 2015/1. sz. URL.: http://www.parlando.hu/2015/2015-1/Deszpot_Vass_KokasKutatasok.pdf 15

12. FARNADI Tamara (2012): Zenében lelt öröm. In: Parlando Zenepedagógiai folyóirat 2012/3. http://www.parlando.hu/2012/2012-3/FarnadiTamara.htm

13. FARNADI Tamara (2012): Zenében lelt öröm: Kokas Klára szellemi örökségéből. In: Tanító. Módszertani folyóirat 2012. október 26-27. 50. évf. 8. sz. http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=108883

14. Fejes Tímea (2013): A Kokas-pedagógia fejlesztő hatása. A gyermekpszichodráma módszer alkalmazása. In: Kisgyermekek, nagy problémák. 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve – 2013. augusztus: RAABE Kiadó, Budapest. 2-13.

15. FOKVÁRI Anikó (2007): Kokas Klára módszerével megtaláltam az utat tanítványaimhoz Fejlesztő pedagógia, 18. évf. 3-4. sz. 71-74. Teljes Dokumentum

16. KOKAS Klára – LÁJERNÉ Vera – FURKA Bea – KOCSIS Melinda (2007, szerk.): Öröm, bűvös égi szikra. Multimédiás DVD-ROM tanításaimról. Joy, Bright Spark of Divinity, Mutimedia DVD-ROM on my oeuvre. dr. Kokas Klára magánkiadása, Budapest.

17. KOKAS Klára – VÉKONY Katalin – RIEGER Attila – MIHOLA Péter – KUSZKÓ Anett – DESZPOT Gabriella (szerk. 2013): Zenében talált világ. Kokas Klára filmjeiből készült válogatás a szerző magyarázó szövegével./Worlds Discovered in Music. Selection from the films of Klara Kokas with her own commentary. Tematikus filmgyűjtemény sorozat (4 DVD és kísérőkönyve); I. DVD: Szabad mozdulatok / Free-form movements. 1-33. filmjelenet., II. DVD: Együtt egymásért / Together, for one another. 34 – 84. filmjelenet, III. DVD: Megtalált világ / Worlds discovered. 85 – 108. filmjelenet, IV. DVD: Színes erdő / A colorful forest. 109 – 120. filmjelenet, V: Vékony Katalin (2013, szerk.): Kísérőkönyv Kokas Klára Zenében talált világ című filmválogatásához / Accompanying book for the assorted film segments entitled ”Klára Kokas: Worlds Discovered in Music” Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 6 óra 10 perc.

18. KOKAS Klára (2012, szerk. TÓTH Teréz): Megfésültem a felhőket. Gyerekeim zenébe bújó történetei. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 155

19. MÉNES Aranka (Riporter): Interjú Vékony Katalinnal: DVD bemutató előzetes 2013.04.19; BARTÓK RÁDIÓ: 6:30 perc

20. ORDÓDY Judit (produkciós vezető, riporter), NÉMETH Anikó és PÁLLAY József (riportalanyok) (2013): A Kokas-módszer a közoktatásban. Promontor TV Budafok–Tétény. 2013.08.16. URL.: Teljes dokumentum 11 perc

21. REIKORT Ildikó (2009): Zenevarázs. Új utak az óvodai nevelés zene-és mozgásvilágában. A világ befogadásának elérhetősége 2. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.

22. SIMONNÉ SZOLGA Márta (2012): Kokas-pedagógia. Óvodai nevelés. 65. évf. 5. sz. 30.

23. SOÓS Andrea (szerkesztő riporter), DESZPOT Gabriella (riportalany) (2013): Beszélgetés a Zenében talált világ c. DVD albumról. Lánchíd Rádió hétvégi kulturális magazinja: Tarsoly. 2013.július 6. URL.: Teljes dokumentum 17 perc

24. STACHÓ László: Új zenepszichológiai és -pedagógiai képzés és kutatás a Zeneakadémián: egy sokéves terv. Előadás a Kokas Klára 80. születésnapja alkalmából „A zene felemeli kezeimet” címmel megrendezett ünnepen, 2009. április 18

25. SZKUBÁN Judit (2011): Művészetterápiás kongresszuson voltunk 2. Kokas workshop a Brahms teremben. URL.: https://kokas.hu

26. TÓTH Teréz (2009): „Meggyőződésem, ha Kodály láthatta volna, hogy én Bachra bukfencezem a gyerekekkel, akkor azt mondta volna: Hm…” Interjú Kokas Klára zenepedagógussal, az AGAPE Zene-Életöröm Alapítvány létrehozójával In. Új Pedagógiai Szemle, 2009/7. szám 102-108.  URL.: Teljes dokumentum

27. TÓTH Teréz (2012): „Hogyan teremt Mozart lepkeszárnnyal fésült felhőket?”, Szerkesztői utószó Kokas Klára Megfésültem a felhőket című könyvéhez. In: Kokas Klára: Megfésültem a felhőket, Gyerekeim zenébe bújó történetei Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, 2012. 148-153.

28. TÓTH Teréz (moderátor), DESZPOT Gabriella, Garamszegi Valéria, Hollós Máté, Nemes László Norbert, Pállay József, Pásztor Zsuzsa, Urbánné Varga Katalin (interjú alanyok) (2010) Kerekasztal-beszélgetés Kokas Klára életművéről, a jövő lehetséges irányairól, kutatási területeiről és a műhelyekről. Új Pedagógiai Szemle, 2010/5. 71 -83. URL.: Teljes dokumentum

29. TÓTH Teréz (moderátor), DESZPOT Gabriella, Pállay József, Kiss Julianna, Klein Sándor (interjú alanyok) (2013): „Nekem az olyan volt, mint egy darabka szabadság” kerekasztal-beszélgetés Kokas Klára Megfésültem a felhőket című könyvének megjelenése alkalmából a zenepedagógus életművéről és tanításáról. Új Pedagógiai Szemle, 2012.11-12. szám, 235-246. URL.: Teljes dokumentum

4.2. Még Kokas Klára által ajánlott olvasni és nézni valók tanítványai számára  tovább

Könyvek és cikkek
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásai és ajánlásai a távlati műveltség tartalmára és az iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére. Szerk.: Szépe György és Rét Rózsa, Budapest, 1976
Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977
Barkóczi Ilona–Pléh Csaba: Kodály nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata. Kokas Klára: Előszó. Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet, Kecskemét, 1977; angolul: Music Makes a Difference. The Effect of Musical Kodály’s Training and the Psychological Development of Elementary School Children; franciául: Étude de l’effect psychologique de la méthode d’éducation musicale de Kodály.
Buda Béla: Empátia… a beleélés tudománya. EGO SCHOOL Bt., Budapest, 993
Dobszay László: A hangok világa. Zeneműkiadó, Budapest, 1969
Dobszay László: Útmutató A hangok világa VI. szolfézskönyv tanításához. Zeneműkiadó, Budapest, 1972
Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987
Goldworthy, Andy: Stone – Vikings. Penguin Books Ltd, 1991
Gordon, Thomas: P. E. T. A szülői eredményesség tanulása. Gondolat, Budapest, 1990
Holt, John: Iskolai kudarcok. Gondolat, Budapest, 1991
Jelentés a magyar közoktatásról, 1997. Szerk.: Halász Gábor és Lannert Judit, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1998
Jung, C. G.: Aion. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993
Jung, C. G.: Emlékek, álmok, gondolatok. Európa, Budapest, 1987 (Buda Béla előszavával)
Kokas Klára: Zene, dramatizálás, ábrázolás egy gyermekotthonban. A zenei nevelésről. Kodály Szeminárium, Kecskemét, 1970. július 20– augusztus 20.
Kokas Klára: Zenei nevelésünk szerepe a gyermek személyiségének formálásában. Ének-Zene Tanítás, XIII. évf., 1970. 2. sz
Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel. Zeneműkiadó, Budapest, 1972
Kokas Klára: Iskolák, gyerekek, tanárok Amerikában. 1– 2. rész. In: Gyermekünk, XXVI. évf., 1975. 2., 3. sz.
Kokas Klára: A jövő iskolája. In: Gyermekünk, 1– 3. rész. XXVI. évf., 1975. 9–11. sz.
Kokas Klára: Kodály zenei nevelési koncepciójának amerikai átültetéséről. Pedagógiai Szemle, XXV. évf., 1975. 12. sz.
Kokas Klára: Saját népünk dalain nevelkedjenek. Gyermekünk, XVIII. évf. 11. sz.,
Kokas Klára: Beszámoló a komplex esztétikai nevelési kísérletünkről. Kodály Szeminárium, Kecskemét, 1976
Kokas Klára: Mit szeretnek és minek örülnek? In: Gyermekünk, XVIII. évf., 1977. 11. sz.
Kokas Klára: Amerikában tanítottam. Zeneműkiadó, Budapest, 1978
Kokas Klára: Gyermekek originális kifejezési formái zenéhez. Kodály Szeminárium, Kecskemét, 1980
Kokas Klára: A gyermekek zenei kifejezési formáiról. Élet és Tudomány, 1980/1.
Kokas Klára: Children’s Absorption of Music and Capacity to Express Themselves in the Varians Art Forms. Kodály Seminar, Kecskemét, 1984
Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992
Kokas Klára: Szivárványúton. In: Parlando, 1997. július 2.
Dr. Kovács Géza–Négyesiné dr. Pásztor Zsuzsa: Muzsikáló kéz; Munkaképesség-gondozás zeneórán és otthon; A művészeti oktatás hatékonyságának emberi feltételei – a Zenei Munkaképesség-gondozás kiadványai
Lorca, Garcia: Duende. In: Összes művei. Rádióelőadások. Magyar Helikon, Budapest, 1967
Nádasdy Kálmán: Élni segítő zene. Kodály Szeminárium, Kecskemét, 1976
Nagy József: A megtanítás stratégiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984
Németh László: Lányaim.New Hungarian Quarterly. XXIII. évf., 1982
Poszler György: Az esztétikai nevelésről. Kossuth, Budapest, 1980 (Ajánlott fejezetek: Az esztétikai kultúra dilemmái, Katarzis és kultúra)
Székácsné Vida Mária: Gyermekművészet Japánban. Corvina, Budapest, 1971
Székácsné Vida Mária: Lengő mesék. Antológia. Móra Kiadó, Budapest, 1973
Székácsné Vida Mária: A művészeti nevelés hatásrendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980

Filmek
Kifejezési formák összefüggései – dokumentumfilm, rendező: Vas Judit. Tudományos Kisfilm Stúdió, Budapest, 1970
Learning is beautiful – Eger Tamás videofilmje. Boston, 1973
Hang és mozdulat – videofelvételek. Tanítóképző Főiskola, Szombathely, 1978
Edda – videofelvétel. Szombathely, 1978
Mikrostruktúrák – Oroszlán László videofilmje. SZÁMOK Stúdió, Budapest, 1979
Tüzet viszek – tévéfilm, rendező: Mérei Anna. MTV Zenei Osztálya, 1982 (Közönségdíj Miskolc, 1983)
Náditündér, 1983
Partita – Hildebrand István videofilmje. Budapest, 1984
Duende – Eger Tamás videofilmje. Studio Maioli, Ravenna, 1985
Andi, 1987
A varázsló – videofilm. Budapest, 1989
Etűdök – Pállay József videofelvétele. Budapest, 1990
Táncszvit, 1991
Agape – Pállay József és Kokas Klára videofilmje. Budapest, 1991
Zenéből fényeket – Szénásy Anna videofilmje. Széll Péter Stúdió, 1993
Megtalált világ – Kiss Zsigmond videofilmje. Vakok Általános Iskolája és Óvodája, Budapest, 1994
Eltáncolom a mesémet – tévéfilm, rendező: Podroványi Zsolt. MTV, 1996

Az alábbi műveket azért ajánlom az olvasóimnak, mert a(z Öröm, bűvös égi szikra c.) könyv írása idején a legközelebbről ezek szóltak hozzám.

Babits Mihály: Könyvről könyvre. Magyar Helikon, Budapest, 1973
Boulad, P. Henri, S. J.: Minden kegyelem. Ecclesia, Budapest, 1992.Ajánlott fejezet: A jelen mélysége
Davies, Paul: Isten gondolatai. (Templeton díj, 1995) Ajánlott fejezet: A világegyetem mélyén rejlő talány
Dienes Valéria: Miénk az idő. Szent István Társulat, Budapest, 1983. Ajánlott fejezet: Emberiesítés
Dosztojevszkij: A kamasz. Európa, Budapest, 1960
Eckhart Mester: Beszédek. Helikon Stúdió sorozat, Helikon, Budapest, 1986
Gandhi: Önéletrajz avagy Az igazsággal való próbálkozásaim története. Európa, Budapest, 1987
Gárdonyi Géza: Szüleim gyémántja. Móra, Budapest, 1969. Ajánlott fejezetek: A vadrózsa, Ének a fákról
Gilgames. Ékírásos akkád eposz. Magyar Helikon, Budapest, 1960
Gombrich, E. H.: A művészet története, Gondolat, Budapest, 1974
Goethe, J. W.: Iphigenia Tauriszban. In: Válogatott művei. Drámák, 1. kötet. Európa, Budapest, 1963
Hamvas Béla: Silentium, Titkos jegyzőkönyv, Unicornis. Vigilia, Budapest, 1987
Ajánlott fejezetek: Kései művek melankoliája, Beethoven utolsó kvartettjeiről, Arlequin, Apokaliptikus monológ, Jázmin és Olaj
Hamvas Béla: Patmos. Esszék. Életünk könyvek, Szombathely, 1992
Ajánlott fejezetek: A Waldstein szonáta, Csontváry Nagy Cédrusa, Zöld és lila, Three points, Előszó a Bűn és bűnhődés-hez, Kiengesztelődés
Hamvas Béla: A babérliget könyv. Életünk könyvek, Szombathely 1993
Ajánlott fejezetek: A madarak éneke, Fák
Hamvas Béla: ARKHAI és más esszék. Medio, Szentendre, 1994
Ajánlott fejezetek: Az esquilinusi Venus, Az olimpiai Apollón, Az Aphaia templom, Inka kövek, A perui vázák, Indián szőttesek, A halottasének, Az észak-amerikai petroglifák, Stonhenge, a szikla extázisa, A Willendorfi Venus, Óda a XX. Századhoz
Lao-Ce: Tao the Kind: Az út és erény könyve. 1994
Lorenz, Konrad: Az agresszió. Katalizátor Iroda ökológiai-környezetvédelmi sorozata, Budapest, 1994
Ajánlott fejezetek: Tengerbéli prológus, Szokás, rítus és varázslat, Az alázat dicsérete, Ecce homo, A remény hitvallása
de Mello, Anthony: A csend szava. Egy perc bölcsesség. Budapest, 1993
Ajánlott fejezetek: Beszéd, Tanítványság, Érthetőség, Lét, Helyeslés
Nietzsche, Friedrich: Válogatott írásai. Gondolat, Budapest, 1984
Ajánlott fejezetek: Átélés és kitalálás, Egy példakép: Thuküdidész, Beszélgetés zenéről, Önmagunk legyőzéséről, Művészet és természet
Neruda, Pablo: Bevallom, éltem. Európa, Budapest, 1977
Pascal, B.: Gondolatok. Gondolat, Budapest, 1983
Pilinszky János: A nap születése. Móra, Budapest, 1974
Platón: Ión. Szókratész párbeszéde Iónnal a művészetről. In: Összes művei, I. kötet. Európa, Budapest, 1984
Proust, Marcel: Álmok, szobák, nappalok. Filum Kiadó, Budapest, 1997
Schweitzer, Albert: Életem és gondolataim. Gondolat, Budapest, 1974, Ajánlott fejezet: Bach-tanulmányok
Széchenyi István: Napló. Gondolat, Budapest, 1978
Teilhard de Chardin, Pierre: Az emberi jelenség. Gondolat, Budapest, 1980
Ajánlott fejezetek: A személyivé váló világegyetem, Az Ómega pont attribútumai
Török Sándor: Életed kész regény. Magvető, Budapest, 1986
Triszmegisztosz, Hermész: A Jó Pásztor. Farkas Lőrinc Imre Kiadó, Budapest, 1995
Vidovszky László– Weber Kristóf: Beszélgetések a zenéről. Ars Longa sorozat, Jelenkor, Pécs, 1997