Kezdő tanfolyam

ÁLTALÁNOS TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ

“Félfigyelemből a teljes figyelembe” –  Kokas Klára zenéből indított módszere a személyiség harmonikus fejlesztésére I. -kezdő tanfolyam

Tanfolyami óraszám: 30 óra, a tanfolyami órákat 3 hétvégén tartjuk, szombaton 9:00-15:30 között és vasárnap 9:00-11:30 között. A tanfolyam körülbelül 3 hónap alatt végezhető el. A következő budaörsi tanfolyamra, amely j2022 januárjában indul, itt tudnak jelentkezni 2021. december 1-jétől.

A következő kezdő tanfolyam ideje: 2022. 01. 22 – 2022. 03. 20.

A következő kezdő csoport neve: Kankalin

A következő tanfolyamvezető neve: Németh Anikó

A következő tanfolyam helyszíne: 2040 Budaörs, Baross utca 89.

Tanfolyam részvételi díj: 78,000 Ft

OKM engedély száma: 748/10/2019

Nyilvántartási száma: A/9606/2019

A képzés indítója: Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány

Címe: 2040 Budaörs, Baross utca 89.

A tanfolyam szervezője: Fejes Tímea képzési igazgató

Elérhetőségei: Telefon: +36 70 271 7013, E-mail: timea.fejes@kokas.hu

A tanfolyam témakörei:

  1. Életmű ismeret, amelynek során a résztvevők megismerkednek a Kokas-pedagógia kidolgozójának, Kokas Klárának az életművével, munkásságával és pedagógiájának alapjaival
  2. Sajátélmény mozgással, amelynek során a résztvevők énekes improvizációkban, körjátékokban és mozgásimprovizációkban vesznek részt
  3. Vizuális kifejezés, amelynek során a Kokas-pedagógia vizuális részével ismerkednek meg a résztvevők
  4. Elméleti feldolgozás

A tanfolyam során elsajátított készségek: 

1) Ismerni fogja  Kokas Klára zenepedagógiai módszerének alapjait a saját élményű foglalkozásokon a filmek és a szakirodalom alapján.

2) Képes lesz a magyar népzenei anyagra támaszkodva kreatív módon énekes dramatizált játékokban részt venni.

3) Képes lesz bekapcsolódni szabad mozgásimprovizációs folyamatba egy adott zenére.

4) Képes lesz önreflexióként saját élményeit szavakba foglalni.

5) Képes lesz a foglalkozás menetét jegyzetelni, kritikusan reflektív módon értelmezni.

6) Ismerni  és használni fogja az alapvető vizuális technikákat (ceruza, szén, festéstechnikák, agyag stb.) 

7) Képes lesz a zenei élményt transzformálni, vizuális formában megjeleníteni.

8) Képes lesz saját véleményt alkotni a Kokas-pedagógiához kapcsolódó kulcsszavakhoz. pl.: teljes figyelem, egymásra figyelés, csend, rész-egész.

9) Alapszinten tudja alkalmazni a módszert a megismert önkifejezési formákban: szabad testmozgás, korlátozott nonverbális mozdulat, képzőművészet valamely kiválasztott ága, énekes improvizáció.

A tanfolyam során házi feladatként a tanfolyami napokról jegyzetek készítése szükséges. 

Az ellenőrzés módja:

DOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Az órai jegyzetek és a gyakorlati és elméleti képzés során elsajátított ismeretek alapján fogalmazás készítése a saját élményeiről, megtapasztalásairól elektronikus dolgozat formájában 8-15 gépelt oldalban, leadása az utolsó oktatási alkalom után 2 héttel

Értékelési szempontok: 

– a dolgozat részletessége, különös tekintettel saját élmények, megjegyzések részletességére

– nonverbális kifejezések értelmézésének mélysége, pontossága, tudatossága

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

  • házi feladat leadása
  • dolgozat elkészítése
  • az órák 90%-án való részvétel
  • részvételi díj teljes összegének rendezése

A tanúsítványról:

A tanúsítvány melléklete az egyéni értékelés.

A Tanúsítvány az alábbi aláhúzással választható minősítéseket tartalmazza:

1./- a résztvevő az alapszintű Kokas tanfolyamot elvégezte, követelményeket teljesítette

2./- tanulmányait folytathatja a „Zenéből fényeket látni és láttatni” Kokas Klára zenéből indított módszere a személyiség harmonikus fejlesztésére II. tanfolyamon. 

A haladó tanfolyam sikeres elvégzése után az egyéni értékelés mértékében kaphatják meg a hallgatók a Kokas-módszer alkalmazásának jogosultságát.

A tanfolyam végén a résztvevők elégedettségmérő kérdőívet töltenek ki a tanfolyammal kapcsolatban. 
Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/kokas.hu/

Youtube csatornánk: https://www.youtube.com/channel/UCKXfHmaTNi9D29QeusbxD3g

Kérdés esetén a tanfolyamszervezőt kereshetik.