Röviden a Kokas Klára Szakmai Kollégiumról

Röviden a Kokas Klára Szakmai Kollégiumról

A Kokas Klára Szakmai Kollégium (továbbiakban: Kollégium) egy olyan szakmai közösség, melynek célja, hogy önfejlesztő módon felépítsen egy olyan csapatot, amely összefogja azokat az embereket, akik művelik, értik, szemléletükben hordozzák Kokas Klára zenei alapú, komplex művészet-pedagógiáját, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, kibontakoztatása érdekében.

E szakmai közösség célja mindazokat összefogni, akik részt vettek Kokas Klára nevével fémjelzett tanfolyamain, és konkrétan gyakorolják, vagy gyakorolták a Kokas-pedagógiát. Kiváltképpen azokat várja, fogadja tagjai sorába, akik Kokas-foglalkozásokat vezetnek vagy vezettek, továbbá nevelői tevékenységük során használták, használják a Kokas-módszerként ismert, összefüggő pedagógiai eljárásokat: az éneklés, az aktív zenehallgatás, a szabad mozgás, a dramatizálás, a történetmesélés, a képi megjelenítés egymással összefüggő alkotó tevékenységeit.

A Kollégium támogatást, hitelesítést nyújt tagjainak, de egyben elkötelezettséget vár tőlük: kövessék Kokas Klára életművében – írásaiban, filmjeiben, egész zenepedagógiai tevékenységében – ránk hagyott pedagógiai iránymutatását, gyakorlatát. Mindezek esszenciáját a Kokas-kódex kívánja röviden összefoglalni, áttekinthetővé tenni, amely felsorolja, számba veszi Kokas Klára pedagógiai elveit, az elvek megvalósításának módszertani protokollját, és mindazokat a tulajdonság-kompetenciákat, amelyek egy Kokas-nevelőtől elvárhatók. Ezen kívül a kódexben több olyan Kokas-idézet található, amely az előző teoretikus felosztást pedagógiai költészetként közvetíti. A Kollégium tagjai számára alapvető elvárásokat rögzítő kódexben a szakirodalom legjelentősebb darabjai, és a legfontosabb források is megtalálhatók.

A Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Alapító okirata a Kollégiumot az Alapítvány szervezeti egységeként nevesíti, amely jogi személyiséggel nem rendelkezik, de az Alapítvány kuratóriuma által meghatározott keretei között önállóan dönt szakmai tevékenységéről, annak szervezéséről, megvalósításáról.

A Kollégium 2011. december 3-i alakuló közgyűlésén fogadta el működési szabályzatát, valamint a Kokas-kódexet. A Kollégium tevékenységét egy választott vezetőség (élén az elnökkel) szervezi, irányítja. Vezetőségi tagságot eddig Juhász Ibolya, Pállay József, Reikort Ildikó, Sándorné Jakab Éva és Tóth Teréz vállalta. Az alapító elnök 2018. 01. 15-ig Dr. Deszpot Gabriella volt. Ő ekkor elnöki megbízatásáról lemondott, az Alapítvány kuratóriuma pedig Szkubán Judit Kokas-oktatót, tanfolyamvezetőt, a KKSzK vezetőségének a tagját bízta meg az elnöki munka folytatásával.

A Kollégium 2018. április 28-i közgyűlésén lezajlott a Kollégium új vezetőségi tagjainak a megválasztása. Jelenleg (az elnökkel kiegészülve) Fejes Tímea, Sebestyénné Eisenmann Tünde és Wirkerné Vasvári Éva alkotja a vezetőséget.

A Kollégium szokásosan két találkozási alkalmat szervez évente, egy őszi szakmai napot novemberben és egy tavaszit, áprilisban, mely utóbbi Kokas Klára születésnapjához kapcsolódik. A szakmai napok szervezésén túl feladatai között szerepel a hivatalos évenkénti közgyűlés előkészítésén, lebonyolításán kívül film-, és könyvbemutatók, módszertani napok szervezése. Ezeken a napokon miközben, fejlődnek az érdeklődők, bővül az elméleti ismeretük, ötleteket kapnak, amit hazaérve a saját munkaterületükön tudnak hasznosítani.

A Kollégium ezen túl fejleszti műhelyhálózatát és támogatja az egyes „Kokas-pontok” működését, mentorálja a Kokas-nevelőket.
Meggyőződésünk, hogy a Kollégium sikeres tevékenysége az egyik legfontosabb biztosítéka a Kokas-pedagógia, szellemiség gondozásának, elterjesztésének, ehhez sok önzetlen segítőre van szükség, ezért szeretettel hívjuk, folyamatosan várjuk az újabb tagok jelentkezését!

Budapest, 2018. szeptember

Szkubán Judit, a KKSzK elnöke
A leírást Dr. Deszpot Gabriella, a KKSZK alapító elnöke gondolatai alapján, Szkubán Judit egészítette ki.