Még Kokas Klára által ajánlott olvasni és nézni valók tanítványai számára

Még Kokas Klára által ajánlott olvasni és nézni valók tanítványai számára

Könyvek és cikkek
A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásai és ajánlásai a távlati műveltség tartalmára és az iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére. Szerk.: Szépe György és Rét Rózsa, Budapest, 1976
Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977
Barkóczi Ilona–Pléh Csaba: Kodály nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata. Kokas Klára: Előszó. Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet, Kecskemét, 1977; angolul: Music Makes a Difference. The Effect of Musical Kodály’s Training and the Psychological Development of Elementary School Children; franciául: Étude de l’effect psychologique de la méthode d’éducation musicale de Kodály.
Buda Béla: Empátia… a beleélés tudománya. EGO SCHOOL Bt., Budapest, 993
Dobszay László: A hangok világa. Zeneműkiadó, Budapest, 1969
Dobszay László: Útmutató A hangok világa VI. szolfézskönyv tanításához. Zeneműkiadó, Budapest, 1972
Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987
Goldworthy, Andy: Stone – Vikings. Penguin Books Ltd, 1991
Gordon, Thomas: P. E. T. A szülői eredményesség tanulása. Gondolat, Budapest, 1990
Holt, John: Iskolai kudarcok. Gondolat, Budapest, 1991
Jelentés a magyar közoktatásról, 1997. Szerk.: Halász Gábor és Lannert Judit, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1998
Jung, C. G.: Aion. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993
Jung, C. G.: Emlékek, álmok, gondolatok. Európa, Budapest, 1987 (Buda Béla előszavával)
Kokas Klára: Zene, dramatizálás, ábrázolás egy gyermekotthonban. A zenei nevelésről. Kodály Szeminárium, Kecskemét, 1970. július 20– augusztus 20.
Kokas Klára: Zenei nevelésünk szerepe a gyermek személyiségének formálásában. Ének-Zene Tanítás, XIII. évf., 1970. 2. sz
Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel. Zeneműkiadó, Budapest, 1972
Kokas Klára: Iskolák, gyerekek, tanárok Amerikában. 1– 2. rész. In: Gyermekünk, XXVI. évf., 1975. 2., 3. sz.
Kokas Klára: A jövő iskolája. In: Gyermekünk, 1– 3. rész. XXVI. évf., 1975. 9–11. sz.
Kokas Klára: Kodály zenei nevelési koncepciójának amerikai átültetéséről. Pedagógiai Szemle, XXV. évf., 1975. 12. sz.
Kokas Klára: Saját népünk dalain nevelkedjenek. Gyermekünk, XVIII. évf. 11. sz.,
Kokas Klára: Beszámoló a komplex esztétikai nevelési kísérletünkről. Kodály Szeminárium, Kecskemét, 1976
Kokas Klára: Mit szeretnek és minek örülnek? In: Gyermekünk, XVIII. évf., 1977. 11. sz.
Kokas Klára: Amerikában tanítottam. Zeneműkiadó, Budapest, 1978
Kokas Klára: Gyermekek originális kifejezési formái zenéhez. Kodály Szeminárium, Kecskemét, 1980
Kokas Klára: A gyermekek zenei kifejezési formáiról. Élet és Tudomány, 1980/1.
Kokas Klára: Children’s Absorption of Music and Capacity to Express Themselves in the Varians Art Forms. Kodály Seminar, Kecskemét, 1984
Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992
Kokas Klára: Szivárványúton. In: Parlando, 1997. július 2.
Dr. Kovács Géza–Négyesiné dr. Pásztor Zsuzsa: Muzsikáló kéz; Munkaképesség-gondozás zeneórán és otthon; A művészeti oktatás hatékonyságának emberi feltételei – a Zenei Munkaképesség-gondozás kiadványai
Lorca, Garcia: Duende. In: Összes művei. Rádióelőadások. Magyar Helikon, Budapest, 1967
Nádasdy Kálmán: Élni segítő zene. Kodály Szeminárium, Kecskemét, 1976
Nagy József: A megtanítás stratégiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984
Németh László: Lányaim.New Hungarian Quarterly. XXIII. évf., 1982
Poszler György: Az esztétikai nevelésről. Kossuth, Budapest, 1980 (Ajánlott fejezetek: Az esztétikai kultúra dilemmái, Katarzis és kultúra)
Székácsné Vida Mária: Gyermekművészet Japánban. Corvina, Budapest, 1971
Székácsné Vida Mária: Lengő mesék. Antológia. Móra Kiadó, Budapest, 1973
Székácsné Vida Mária: A művészeti nevelés hatásrendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980

Filmek
Kifejezési formák összefüggései – dokumentumfilm, rendező: Vas Judit. Tudományos Kisfilm Stúdió, Budapest, 1970
Learning is beautiful – Eger Tamás videofilmje. Boston, 1973
Hang és mozdulat – videofelvételek. Tanítóképző Főiskola, Szombathely, 1978
Edda – videofelvétel. Szombathely, 1978
Mikrostruktúrák – Oroszlán László videofilmje. SZÁMOK Stúdió, Budapest, 1979
Tüzet viszek – tévéfilm, rendező: Mérei Anna. MTV Zenei Osztálya, 1982 (Közönségdíj Miskolc, 1983)
Náditündér, 1983
Partita – Hildebrand István videofilmje. Budapest, 1984
Duende – Eger Tamás videofilmje. Studio Maioli, Ravenna, 1985
Andi, 1987
A varázsló – videofilm. Budapest, 1989
Etűdök – Pállay József videofelvétele. Budapest, 1990
Táncszvit, 1991
Agape – Pállay József és Kokas Klára videofilmje. Budapest, 1991
Zenéből fényeket – Szénásy Anna videofilmje. Széll Péter Stúdió, 1993
Megtalált világ – Kiss Zsigmond videofilmje. Vakok Általános Iskolája és Óvodája, Budapest, 1994
Eltáncolom a mesémet – tévéfilm, rendező: Podroványi Zsolt. MTV, 1996

Az alábbi műveket azért ajánlom az olvasóimnak, mert a(z Öröm, bűvös égi szikra c.) könyv írása idején a legközelebbről ezek szóltak hozzám.

Babits Mihály: Könyvről könyvre. Magyar Helikon, Budapest, 1973
Boulad, P. Henri, S. J.: Minden kegyelem. Ecclesia, Budapest, 1992.Ajánlott fejezet: A jelen mélysége
Davies, Paul: Isten gondolatai. (Templeton díj, 1995) Ajánlott fejezet: A világegyetem mélyén rejlő talány
Dienes Valéria: Miénk az idő. Szent István Társulat, Budapest, 1983. Ajánlott fejezet: Emberiesítés
Dosztojevszkij: A kamasz. Európa, Budapest, 1960
Eckhart Mester: Beszédek. Helikon Stúdió sorozat, Helikon, Budapest, 1986
Gandhi: Önéletrajz avagy Az igazsággal való próbálkozásaim története. Európa, Budapest, 1987
Gárdonyi Géza: Szüleim gyémántja. Móra, Budapest, 1969. Ajánlott fejezetek: A vadrózsa, Ének a fákról
Gilgames. Ékírásos akkád eposz. Magyar Helikon, Budapest, 1960
Gombrich, E. H.: A művészet története, Gondolat, Budapest, 1974
Goethe, J. W.: Iphigenia Tauriszban. In: Válogatott művei. Drámák, 1. kötet. Európa, Budapest, 1963
Hamvas Béla: Silentium, Titkos jegyzőkönyv, Unicornis. Vigilia, Budapest, 1987
Ajánlott fejezetek: Kései művek melankoliája, Beethoven utolsó kvartettjeiről, Arlequin, Apokaliptikus monológ, Jázmin és Olaj
Hamvas Béla: Patmos. Esszék. Életünk könyvek, Szombathely, 1992
Ajánlott fejezetek: A Waldstein szonáta, Csontváry Nagy Cédrusa, Zöld és lila, Three points, Előszó a Bűn és bűnhődés-hez, Kiengesztelődés
Hamvas Béla: A babérliget könyv. Életünk könyvek, Szombathely 1993
Ajánlott fejezetek: A madarak éneke, Fák
Hamvas Béla: ARKHAI és más esszék. Medio, Szentendre, 1994
Ajánlott fejezetek: Az esquilinusi Venus, Az olimpiai Apollón, Az Aphaia templom, Inka kövek, A perui vázák, Indián szőttesek, A halottasének, Az észak-amerikai petroglifák, Stonhenge, a szikla extázisa, A Willendorfi Venus, Óda a XX. Századhoz
Lao-Ce: Tao the Kind: Az út és erény könyve. 1994
Lorenz, Konrad: Az agresszió. Katalizátor Iroda ökológiai-környezetvédelmi sorozata, Budapest, 1994
Ajánlott fejezetek: Tengerbéli prológus, Szokás, rítus és varázslat, Az alázat dicsérete, Ecce homo, A remény hitvallása
de Mello, Anthony: A csend szava. Egy perc bölcsesség. Budapest, 1993
Ajánlott fejezetek: Beszéd, Tanítványság, Érthetőség, Lét, Helyeslés
Nietzsche, Friedrich: Válogatott írásai. Gondolat, Budapest, 1984
Ajánlott fejezetek: Átélés és kitalálás, Egy példakép: Thuküdidész, Beszélgetés zenéről, Önmagunk legyőzéséről, Művészet és természet
Neruda, Pablo: Bevallom, éltem. Európa, Budapest, 1977
Pascal, B.: Gondolatok. Gondolat, Budapest, 1983
Pilinszky János: A nap születése. Móra, Budapest, 1974
Platón: Ión. Szókratész párbeszéde Iónnal a művészetről. In: Összes művei, I. kötet. Európa, Budapest, 1984
Proust, Marcel: Álmok, szobák, nappalok. Filum Kiadó, Budapest, 1997
Schweitzer, Albert: Életem és gondolataim. Gondolat, Budapest, 1974, Ajánlott fejezet: Bach-tanulmányok
Széchenyi István: Napló. Gondolat, Budapest, 1978
Teilhard de Chardin, Pierre: Az emberi jelenség. Gondolat, Budapest, 1980
Ajánlott fejezetek: A személyivé váló világegyetem, Az Ómega pont attribútumai
Török Sándor: Életed kész regény. Magvető, Budapest, 1986
Triszmegisztosz, Hermész: A Jó Pásztor. Farkas Lőrinc Imre Kiadó, Budapest, 1995
Vidovszky László– Weber Kristóf: Beszélgetések a zenéről. Ars Longa sorozat, Jelenkor, Pécs, 1997