Fittler Katalin: Részletek a 2008. április 16-án 19:15-kor az mr3 Bartók-on elhangzott DVD ajánlóból

Fittler Katalin: Részletek a 2008. április 16-án 19:15-kor az mr3 Bartók-on elhangzott DVD ajánlóból

Kokas Klára életműve felbecsülhetetlen, hiszen nincs hozzá mértékegység, ráadásul lényegéből fakadóan feltérképezhetetlen, legfeljebb kísérő jelenségei tűrik a rögzítést. Könyvei után a multimédiás DVD-ROM közelebb visz a tanítóhoz, tanításához, olyanokat is, akiknek nem adatott meg a személyes ismeretség életre szóló élménye.

Mert Kokas Klára jelenség, érdemes találkozni vele. Az arcán felragyogó mosoly önmagában is ajándék: az ember hirtelen értékesnek érzi önmagát. Ha a kitüntető bizalom beszélgetésben folytatódik, az eredmény valamiféle belső öröm, nagy-nagy nyugalom, vagy épp ellenkezőleg: pezsdítő tettvágy. A titka nem titok; mindez lényéből fakad, abból az – ahogy ő nevezi – alkati kíváncsiságból, ami arra készteti, hogy a nagy miértek nyomába induljon. Sajátja az őszinte figyelem képessége, s ez kisugárzik környezetére. Meggyőződéssel vallja, hogy minden gyerek legfontosabb igénye a felnőttek teljes figyelme, számukra az fontosabb minden ajándéknál. Nem véletlen, hogy azt vallja, ő a zene befogadására, a zene figyelmére tanít. Amit ő csinál, nem is annyira a zenei nevelés, mint inkább zenével való nevelés. Amit ő a zenével kínál, az egyfajta lelki béke, valamiféle feloldás.

Kokas Klára hisz a zene varázshatalmában, de azt is tudja, meg kell teremteni a körülményeket ahhoz, hogy a zene hatni tudjon. Csoportjainál a gyerekek megélik, hogy figyelemből, csendből születik a zene.
Kokas Klára megosztja titkát mindenkori környezetével. A figyelmes rácsodálkozás képessége valami ámuló örömet hoz létre, melynek hatására megjelenik az arcokon a felfénylő ragyogás. Ilyenkor a gyermek fogékony, divatos szóval nyitott minden szépségre és remélhetőleg ez a belülről fakadó örömforrás lelki szükséglete lesz. Személyiségfejlesztés ez a javából, szinte észrevétlenül.

Kokas Klára a tanítást olyan művészetnek tartja, amelyhez mesterségbeli tudás és alkotó ihlet egyaránt szükséges. Épp ezért a tanítás az ő esetében egészen sajátos formákat ölthet. Régóta hadat üzent mindennek, amit hiteltelennek érez. Természetellenesnek tartja például, hogy a hatéves kisiskolásnak ülnie kelljen, mármint tanári szigornak engedelmeskedve. Ugyanakkor azt is látja, a változó időkben változnak a gyerekek.
Kokas Klára hiteles ember. Azt mondja, amit gondol, aszerint viselkedik, miként érez. Ettől van, hogy a környezetében biztonságban érzi magát mindenki. Nincs felületes mézes-mázosság a kicsik között, és nincs üres protokoll felnőtt társaságban.

A DVD-ROM gazdag anyagot tartalmaz. Nádas Péter szép fáján szerepel a menü. A Körséta és a Személyes fejezeteket egyszerre érezzük archaizálónak és személyesnek. Kokas Klára hangján halljuk a leírottakat. Afféle hangos könyv benyomását kelti, de a kísérő szöveg további indítékát is felfedi: e felolvasással a másképp látókat kívánja segíteni. Hogy számukra is minél több feltáruljon a multimédiás kiadványból.

A kiadvány képanyaga gyönyörködtető, a foglalkozások ellesett pillanatai oldott légkört árasztanak. A mosolygós Klári néni, aki együtt játszik, táncol, bukfencezik a gyerekekkel, aki utánozhatatlan figyelemmel követi mozdulataikat, s őszintén gyönyörködik a rögtönzött mozdulatokban, s a gyerekek, akik boldogan lubickolnak a figyelem fészek-melegében.