Beszámoló a Kokas Klára Szakmai Kollégium 2020. december 21-ei közgyűléséről

A koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedések következtében ebben az évben online kellett megtartani a kollégium közgyűlését, melyen 22-en vettek részt.

A közgyűlés a következő területeket ölelte fel:

 • Szkubán Judit, a kollégium elnökének éves beszámolója
 • Szkubán Judit elnöki pozíciójának meghosszabbítása
 • Új tagok felvétele
 • Egyéb felmerülő kérdések megbeszélése

Szkubán Judit elnöki beszámolója

A Kokas Klára Szakmai Kollégium (KKSzK) vezetőségének a tagjai

 • Eisenmann Tünde operatív alelnök
 • Fejes Tímea szakmai alelnök
 • Vasvári Éva a kollégiumba tartozó óvónők csoportját fogja össze

Képzések

Az alapítvány egyik fő tevékenysége a felnőttképzés, a pedagógus továbbképzés biztosítása. Ennek érdekében folyamatosan szervezésre kerülnek tanfolyamok, melyeken Kokas Klára komplex zenei alapú művészeti programjával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Ez év szeptemberében, kihasználva a két hullám közti szünetet, a Bogáncs, Gingalló és Pitypang kezdő, valamint Bíbola-Bodza haladó csoportnak sikerült még személyes részvétellel befejeznie a tanfolyami képzést.

A pandémia következtében márciusban bezártak az oktatási és közösségi intézmények, ami miatt nem lehetett személyes találkozókat szervezni, ezért alkalmazkodva a kialakult helyzethez online térbe helyeztük át a képzéseket. A márciusi leállás után több csoport is elkezdte a tanfolyamot, és azóta is folyamatosan jelentkeznek az érdeklődő pedagógusok. Blaschke Zsuzsanna (Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány ügyvezető igazgatója) és Fejes Tímea dolgozták ki közösen az online képzési folyamat menetét. Segítségükre volt ebben Farnadi Tamara és Németh Anikó is, akik a tavasszal meghirdetett képzések oktatói voltak. Blaschke Zsuzsanna röviden beszámolt arról, hogyan kezdték el ezeket az online tanfolyamokat.

A digitális képzés kidolgozásában oroszlánrészt vállalt Fejes Tímea, és a jövőben már ő fogja előkészíteni és megszervezni a képzési alkalmakat , ezért ő beszélt a résztvevőknek arról, hogy mik a további terveik e téren. Készíteni szeretnének egy segédanyagot a Kokas oktatók számára, melyben összegyűjtik és leírják tapasztalataikat, ötleteiket.

Beszámoló a 2020-as év eseményeiről

A COVID járvány miatt nem volt egyszerű az idei év, de a kollégiumban dolgozó emberek szakmai megújulásra való törekvésének és lelkesedésének köszönhetően idén is számos rendezvényen vehettünk részt.

2020. január 25-én „Betekintés a Kokas-pedagógiába” címmel nyílt módszertani napot tartottunk a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány és a KKSzK szervezésében az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, ahol közel 60 fő jelent meg. Erre a nem mindennapi helyszínre Pauer Erika, a könyvtár gyerek részlegének vezetője hívott meg minket. Ezen a napon a Demel Eszter és Garamszegi Valéria (Kokas-oktatók) által vezetett sajátélmény foglalkozáson kívül több előadás is elhangzott.

Demel Eszter és Garamszegi Valéria egy élményszerű előadás keretében osztották meg a tapasztalataikat. Meséltek a Kokas-pedagógia alkalmazási területeiről, például a felhasználás lehetőségeiről különböző korosztályok esetében.

Eisenmann Tünde előadásának címe: Komplex élmény megjelenítése az énekórákon egy kép és egy hozzárendelt zene segítségével történetek formájában. Nagyon megkapó volt hallani a gyerekek szívhez szóló írásait, melyek az énekórákon születtek a zene és képek hatására.

Fejes Tímea a Kokas-pedagógia terápiás hatásáról beszélt. Elmondta, hogyan hat a Kokas-módszer a mozgásfejlődésre, a kognitív folyamatokra, és milyen szerepe van a személyiségfejlődésben.

Pállay József, a Kokas Alapítvány kurátora bemutatta a jelenlévőknek, hogyan lehet egy golyóstoll segítségével megjeleníteni az énekes és szabad mozgásos improvizációk alatt átélt élményeket, emellett beszélt a vizualitás szerepéről a Kokas-pedagógiában.

A nap végén a megjelent kisgyerekek és szüleik Ácsné Székely Edit, a MÁV Szimfonikus Zenekar fuvolásának vezetésével egy Kokas foglalkozáson vehettek részt, melynek címe: Gólya viszi … volt.

A nap egy fontos eseménye volt, hogy együttműködési megállapodást kötött a Kokas Klára Alapítvány és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. Az együttműködés célja a Kokas-pedagógia népszerűsítése. A megállapodás létrejöttében nagy szerepet játszott Tőzsér Istvánné, a könyvtár vezetője. A napról részletesebben az alábbi linken lehet olvasni:

2020. 05. 28-án szintén Egerben a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár egy online babakonferenciát tartott, melyen 100 könyvtáros vett részt az ország minden részéről. Ezen az eseményen Fejes Tímea és Székely Edit beszéltek a Kokas-pedagógiáról. Színvonalas előadásokat hallottunk, és tanulságos volt látni, milyen ötletesen oldották meg a szervezők, hogy a szokatlan körülmények között is fenntartsák az érdeklődést, hogyan hidalták át azokat a helyzeteket, mikor közbeszólt a technika ördöge.

2020. 08. 03-07. 

Július helyett augusztusban tartottuk meg a hagyományosnak mondható, a Kokas-pedagógiára épülő Dallamvarázs tábort, mely 2020-ban 13. alkalommal került megrendezésre. Nagy örömünkre szolgált, hogy a járványhelyzet ellenére 37 gyermek szülei döntöttek úgy, hogy ránk bízzák gyermeküket. Az előző évekhez képest több dologban történt változás. Más lett a helyszín, ügyelni kellett a járványügyi szabályokra, ezenkívül ettől az évtől kezdve a Kokas Alapítvány kuratóriumának közvetlen hatáskörébe került a tábor. Fejes Tímea volt a tábor vezetője, ezért a közgyűlésen pár mondatban ő számolt be a táborban történtekről, a változásokról. Részletesen a táborról az alábbi linkre kattintva lehet olvasni: https://kokas.hu/dallamvarazs-tabor-beszamoloja-2020/

Jövőbeli terveink között szerepel egy szakmai programmal dúsított 3 napos KKSzK tábor, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Dallamvarázs tábor életébe. Láthatják, hogyan jut érvényre a Kokas pedagógia szellemisége – például a természet szeretetére, a környezet védelmére való nevelés -, betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen Kokas-pedagógiában gyökerező programokkal tesszük színesebbé, gazdagabbá a táborban eltöltött napokat.

2020.08.19-én Szany Nagyközség Önkormányzata és a Rábaközi Helytörténet-Kutatók Társulata emléktáblát avatott Kokas Kálmán (Kokas Klára édesapja, egykori karnagy, kántortanító és a szanyi Bokréta Néptáncegyüttes alapítója), és Kokas Klára emlékére egykori szülő-, illetve lakóházuk falán. Erre a jeles eseményre meghívást kapott az alapítvány is, aminek örömmel tett eleget. Blaschke Zsuzsanna mint ügyvezető igazgató, Pállay József, Furka Beáta és Buda Sára mint kurátor, jómagam mint a KKSzK elnöke képviseltük hivatalosan az alapítványt. Rajtunk kívül részt vett ezen a neves eseményen Osskó Judit, volt kuratóriumi tag, valamint többen eljöttek a KKSzK tagjai közül is, volt ott számos tanfolyami hallgató, sőt a Dallamvarázs tábor tagjai közül is többen megjelentek.

Mikor megérkeztünk Töreki Imre – a falu nyugalmazott tanítója, aki évekig volt a híres Bokréta Néptáncegyüttes vezetője – és felesége fogadott minket nagy szeretettel. Az emléktáblát Kokas Klára szülőházának falán helyezték el, az ünnepségen beszédet mondott Németh Gergely polgármester, Szalay Balázs helytörténész, továbbá Pállay József. Bemutatták a Rugli Dezső, a szanyi Téglamúzeum alapítója által készített különleges téglát is. Ezután egy igen jó hangulatú misén vettünk részt a háromtornyú szanyi templomban, melyet a falu plébánosa, Henczel Szabolcs celebrált. Ezt követően bemutatásra került Töreki Imre Szanyi kincsestár című könyve, végül pedig Farnadi Tamara és Eisenmann Tünde tartott egy bemutató foglalkozást a szanyi gyerekeknek.

Kokas-foglalkozás Szanyban

A napról készült írás ezen a linken olvasható: http://www.parlando.hu/2020/2020-5/Kokas-emlektabla.pdf

Terveink között szerepel egy Kokas Klára Emléknap, amelyet 2021 őszén szintén Szanyban szeretnénk megtartani.

2020. 10. 09-én Németh Anikó Kokas-oktató a Nádasdy Művészeti Iskola nagytermében tartotta meg mesterpedagógusi megújító védését. Blaschke Zsuzsa és én, mint a KKSzK elnöke vettünk részt ezen az eseményen, és hallgattuk meg a kiváló előadást, melynek témája a Kokas-pedagógia hatásvizsgálata, amely Németh Anikó egykori munkahelyén, a budapesti Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában és Gimnáziumban végzett kutatásaira épült.

Még tavasszal meghívást kaptunk a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetétől az általuk szervezett és rendezett kétnapos konferenciára. Eredetileg 2020. április 78-án került volna sor a találkozóra, de a vírushelyzet miatt elnapolták a rendezvényt, és végül 2020. november 25–26-án online tartották meg. Ezen az online konferencián én vállaltam, hogy beszélek a Kokas pedagógiáról az érdeklődőknek. Előadásom címe a következő volt: „Azért jó, mert a tied, magad találtad ki”.Az erről írt beszámoló ezen a linken olvasható: https://kokas.hu/azert-jo-mert-a-tied-magad-talaltad-ki/

Ugyanez a beszámoló megtalálható az idén januárban megjelenő Parlando c. zenei újságban is.

A konferencia után lehetőség volt elküldeni a szervezőknek egy előadáshoz kapcsolódó publikációt is. Mi Farnadi Tamara „Zenében lelt öröm” című írását juttattuk el az egyetemre, amelyről úgy tudjuk, hogy a romániai Symbolon Színháztudományi Folyóirat különszámában fog megjelenni.

A kuratórium a 2020. 11. 23–i ülésén elfogadta a Kokas oktatói pályamodellt, melyet Fejes Tímea dolgozott ki.

Egyéb tudnivalók is elhangzottak a közgyűlésen:

 • Elkezdtük toborozni és szervezni azokat az embereket, akik vállalták, hogy önkéntesként segítik a munkánkat. Velük Eisenmann Tünde fogja tartani a kapcsolatot.
 • Vasvári Éva vállalta, hogy összefogja a kollégium tagságában az óvónőket és azokat a pedagógusokat, akik valamilyen szinten foglalkoznak az óvodás korosztállyal.

Jövőbeli terveink között szerepel még:

 • szakmai napok szervezése (kontakt vagy online)
 • egynapos képzések rendszerének kialakítása

Szkubán Judit elnöki pozíciójának meghosszabbítása

Ezután következett a KKSzK elnöki pozíciójának a betöltésével kapcsolatos napirendi pont. A közgyűlésnek ezt a részét Blaschke Zsuzsanna vezette. A résztvevők a chat-ablakon keresztül írásban szavaztak arról az elnökségi javaslatról, hogy a jelenlegi elnököt, Szkubán Juditot megerősítik-e pozíciójában. A résztvevők egyhangúlag igennel szavaztak, így az elkövetkező 3 évben továbbra is Szkubán Judit, azaz én fogom vezetni a KKSzK elnökségét, a kollégiumot.

Megköszöntem a bizalmat, és elmondtam, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy megtartsam azt, s a következő 3 évben a vezetőtársaimmal együtt azért dolgozunk majd, hogy az eddig kialakult jó szakmai közösséget továbbfejlesszük, erősítsük, és sikerrel munkálkodjunk a Kokas-hagyaték őrzésén, közkinccsé tételén.

1/2020-12-21

Határozat Szkubán Judit KKSZK elnöki megbízásának 3 évvel való meghosszabbításáról

A határozat egyhangúlag elfogadva.

Új KKSzK tagok felvétele

Ebben az évben 9-en jelezték, hogy szeretnének a kollégium tagja lenni.

 • Hártóné Apáthy Ágnes
 • Heimné Reviczki Julianna
 • Horváthné Kiss Katalin
 • Horváth Szilvia
 • Lauer Helga
 • Nádasi Judit
 • Repkényné Klingler Katalin
 • Rózsavölgyi Rita
 • Wagnerné Ughy Tünde

Miután valamennyien megfeleltek a kollégiumi tagság feltételeinek, egyöntetű igennel fogadta el a közgyűlés a jelentkezésüket.

2/2020-12-21

Határozat az új tagok felvételéről

Az új tagokat a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.

A közgyűlést egy közös dal éneklésével zártuk.

2021. 01. 28.

Szkubán Judit

KKSzK elnök

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük