Röviden a Kokas Klára Szakmai Kollégiumról

Röviden a Kokas Klára Szakmai Kollégiumról

A Szakmai Kollégium célja, hogy önfejlesztő módon felépítsen egy olyan közösséget, amely összefogja azokat az embereket, akik művelik, értik, szemléletükben hordozzák Kokas Klára zenei alapú komplex művészetpedagógiáját, a személyiség harmonikus kibontása érdekében.

A szakmai közösség célja mindazokat összefogni, akik részt vettek Kokas Klára tanfolyamain az elmúlt évtizedekben bármikor, és konkrétan gyakorolják, vagy gyakorolták  a Kokas-pedagógiát. Kiemelten azokat fogadja tagjai sorába, akik Kokas-foglalkozásokat vezetnek vagy vezettek, továbbá nevelői tevékenységük során használni kívánják az eddig Kokas-módszerként ismert összefüggő pedagógiai eljárásokat – az éneklés, az aktív zenehallgatás, a szabad mozgás, a dramatizálás, a történetmesélés, a képi megjelenítés egymással összefüggő alkotó tevékenységeit.

A szakmai közösség támogatást, hitelesítést ad tagjainak és egyben kötelezettséget is vár tőlük: kövessék Kokas Klára pedagógiai iránymutatásait, gyakorlatát, amely életművében – írásaiban, filmjeiben, egész zenepedagógiai tevékenységében – megtalálható. Mindezek eszenciáját a Kokas-kódex próbálja röviden összefogni, áttekinthetővé tenni, amely felsorolja Kokas Klára pedagógiai elveit, az elvek megvalósításának módszertani protokollját, és mindazokat a tulajdonságkompetenciákat, amely a Kokas-nevelőtől elvárhatók. Ezeken kívül a kódexben több olyan Kokas idézet található, amely az előző teoretikus felosztást pedagógiai költészetként közvetíti. A Szakmai Kollégium tagjai számára követendő kódexben a legfontosabb szakirodalmak, források is felsorolásra kerülnek.

A Kokas Klára Agape Zene–Életöröm Alapítvány Alapító Okiratának a Kokas Klára Szakmai Kollégiumot az Alapítvány szervezeti egységeként jelölte meg. A Kollégium jogi személyiséggel nem rendelkezik, de önállóan dönt szakmai tevékenységéről és szervezi azt.

A Kollégium 2011. december 3-i alakuló közgyűlésén elfogadta működési szabályzatát, valamint a Kokas-kódexet. A Kollégium tevékenységét választott vezetőség szervezi, irányítja. Vezetőségi tisztséget eddig Juhász Ibolya, Pállay József és Sándorné Jakab Éva, Vica vállalták. Jelenleg Fejes Tímea, Szkubán Judit és Tóth Teréz a vezetőségi tagok.

A Kokas Klára Szakmai Kollégium szokásosan két találkozási alkalmat tervez évente – egy őszi szakmai napot novemberben és egy tavaszit, áprilisban. Ez utóbbit Kokas Klára születésnapjához kapcsolja. Programjai között szerepel a hivatalos évi közgyűlésen kívül: film-, könyvbemutatók, módszertani napok szervezése. Ezentúl fejleszti műhelyhálózatát és egyes „Kokas-pontok” mentorálását segíti.

Szeretettel hívjuk, folyamatosan várjuk az újabb tagok jelentkezését!

Budapest, 2015 április

Dr. Deszpot Gabriella, a KKSZK elnöke